Erken Çocukluk Dönemi (60-72 Ay) Düşünme Ölçeği (ÇDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mutlu, E. (2010). Erken çocukluk dönemindeki çocukların (60-72 ay) düşünme düzeylerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin düşünme eğitimi ile ilgili tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Mutlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach Alfa katsayısı ,967’dir.

85 madde ve 7 alt boyuttan oluşmaktadır.
Analoji(11 m):
Sınıflama(29 m):
Mantıksızlıklar(11 m):
Benzerlikler(11 m):
Farklılıklar(15 m):
Sıralama(4 m):
Bilgi(4 m):

Derecelendirme: