Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği Ebeveyn Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kefi, S. (2018).Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma Düzeyi Ölçeği : Ebeveyn formunun geçerlilik ve güvenilirlik
çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(3), 613-628. doi:10.24106/kefdergi.379210

Sorumlu Yazar: 
Sara Kefi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: