Erken Dil Gelişimi Testi- Üçüncü Edisyon

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güven, O. S. (2009). Erken Dil Gelişimi Testi- Üçüncü Edisyon’un [Test of Early Language Development-Third Edition (TELD-3)] Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik ön çalışması. (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Orhan Selçuk Güven
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: