Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaman, G. (2013). Erken okuryazarlık becerilerini değerlendirme aracı’nın geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Gökçe Karaman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach alfa değerleri testin A formu için farklı yaş gruplarında 0.86 ile 0.98 arasında değişmektedir.İfade edici dil alt testi A formu incelendiğinde farklı yaş gruplarında ortalaması 0.94 olan 0.87 ile 0.98 arasında bir iç tutarlılık katsayısı tespit edilmiştir. İfade edici dil alt testi B formunda ise ortalaması 0.92 olan 0.86 ile 0.98 arasında bir iç tutarlılık katsayısı bulunmuştur

Derecelendirme: 
İletişim: