Üçüncü El Sigara Dumanı Hakkındaki İnanışlar (BATHS-T) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çadirci, D., Terzi, N. K., Terzi, R., & Cihan, F. G. (2021). Validity and reliability of Turkish version of Beliefs About Third-Hand Smoke Scale: BATHS-T. Central European Journal of Public Health, 29(1), 56-61. doi:10.21101/cejph.a6578

Sorumlu Yazar: 
Dursun ÇADIRCI
Geçerlik: 

BATHS ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerliği sağladığı gösterilmiştir.

Güvenirlik: 

BATHS ölçeğinin Türkçe versiyonunun güvenilirliği sağladığı gösterilmiştir.

9 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
Sağlık Alt Boyutu (5M): Üçüncü el sigara dumanı hakkında sağlıkla ilgili inanışlar
Kalıcılık Alt Boyutu (4M): Üçüncü el sigara dumanı hakkında çevrede kalıcılığına dair inanışlar

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum- 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: