Erkek Alkol Bağımlılarında Bağımlılık Şiddeti indeksi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

DEMİRBAŞ, H., Ilhan, I. Ö., DOĞAN, Y. B., & CANATAN, A. (2014). Reliability and Validity of the Turkish Version of the Addiction Severity index in Male Alcohol dependents. Nöro Psikiyatri Arşivi, 51(3), 216.

Sorumlu Yazar: 
Hatice Demirbaş
Geçerlik: 

Geçerlik analizinde, ölçeklerin bileşik puanlarının şiddet puanlarıyla korelasyonları hesaplanmış ve benzer ölçekler geçerliği belirlenmiştir. Ayrıca ayırt edici geçerlik ve ölçüte dayalı geçerlik puanları hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği; test-tekrar test, görüşmeciler arası güvenirlik ve iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda ölçeğin güvenilir olduğu ortaya çıkmıştır.

Ölçek 6 alt ölçek ve 140 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Dikotom(1-0)
İletişim: