Erişkinlerde Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aktaş, H., & Selvi, H. (2019). Erişkinlerde Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalık Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(3), 439-447.
https://doi.org/10.26559/mersinsbd.543459

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Selvi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: