İlaç Uygulama Hatası Ölçeği (İUHÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arat, N. (2016). İlaç Uygulama Hatası Ölçeğinin Türkiye popülasyonunda geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans). Şifa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Nazire Arat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: