Akılcı Antibiyotik Kullanımı Bilgi-Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelebi, İ., ve Gün, İ. (2019, 26-30 Kasım). Akılcı Antibiyotik Kullanımı Bilgi-Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi [Bildiri sunumu]. 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
İsmet Çelebi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: