Enerjinin Etkin Kullanımı ve Teknolojik Kirlilik Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Okur, E. ve Yalçın-Özdilek, Ş. (2013). Enerjinin Etkin Kullanımı ve Teknolojik Kirlilik Farkındalık Ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 271-286.

Sorumlu Yazar: 
Emel Okur
Geçerlik: 

Uyum iyiliği değerlerinde ise
RMSEA: 0.073, SRMR: 0.056, CFI:0.90, IFI:0.90, GFI:0.91, AGFI:0.87 bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliğini ortaya koymak için Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı
değerlendirilmiş ve katsayı 0.826 olarak bulunmuştur. Buna göre ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğu düşünülebilir

2 Alt boyut ve 16 Madde
Enerjinin etkin kullanımı (12 m): Zeytin çekirdeklerinden yakacak elde edilebilir.
Teknolojik kirlilik (4 m): Genetiği değiştirilmiş gıdalar, insan ve hayvan sağlığını tehdit
edebilir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: