Ergonomik Çalışma Koşulları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oskaloğlu, E. & Çatı, K. (2021). “Uzaktan Eğitimde Ergonomik Çalışma Koşullarının Öğrenci Memnuniyetine Etkisi”,
International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) 7(45): 1022-1044.

Sorumlu Yazar: 
ebru oskaloğlu & kahraman çatı
Geçerlik: 

geçerliliği test edilmiştir

Güvenirlik: 

güvenilirliği test edilmiştir.

Derecelendirme: 
(1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Fikrim yok, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle katılıyorum
İletişim: