Ders Çalışma Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaner, S., & Kesiktaş, A. D. (2008). Ders Çalışma Becerileri Ölçeği Ana-Baba, Öğretmen ve Öğrenci Formlarının Psikometrik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 293-321.

Sorumlu Yazar: 
Sema Kaner
Geçerlik: 

Madde-toplam korelasyonları 0.845 ile 0.544 arasında değişmektedir. Ana-baba-öğretmen, ana-baba–öğrenci ve öğretmen–öğrenci puanları arasındaki korelasyon katsayıları sırasıyla 0.57, 0.70 ve 0.63’tür.

Güvenirlik: 

ÇBDÖ/ABF’nin Cronbach Alpha katsayıları 0.92-0.59 ve iki yarım güvenirlik katsayıları 0.89-0.61 arasında
değişmektedir. Ölçeğin test–tekrar test güvenirlik katsayıları ise 0.90-0.47
arasındadır.

43 madde ve 6 alt ölçek
Sistemli ve Organize Çalışma (20 m): O gün sınıfta işlenen konuları evde tekrar eder.
Temizlik ve Düzen (5 m): Ödevlerini temiz ve düzenli yapar.
Çalışma Ortamı (5 m): Derslerine çalışabileceği bir masa ve sandalyesi vardır.
Ev Ödevleri (5 m): Bir ödevini bitirmeden diğerine başlamaz.
Kaynaklara Başvurma (5 m): Yaptığı ödevleri bir başkasına kontrol ettirir.
Dinlenme (3 m): Okula zamanında gider.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1=hiçbir zaman, 2=bazen, 3=her zaman)
İletişim: