Hızlı Yemek Restoranları Çalışanlarının İşyeri Koşulları ve Performans Motivasyonları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sezgin, E., & Çetinkaya, H. (2020). Hızlı yemek (fast food) restoranları çalışanlarının işyeri koşullarını ve performans-motivasyonlarını belirleme amaçlı bir ölçek geliştirme çalışması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(1), 307-321. http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2020.549

Sorumlu Yazar: 
Erkan Sezgin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: