Ergenlikte Ruhsal Gelişim ve Müzikten Etkilenim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uzun, G. (2018). Lise öğrencilerinin ruhsal gelişimi ve ergenliğe bağlı negatif etkilerin giderilmesinde müziğin rolü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Gamze Uzun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: