Eril Depresyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tarsuslu, B., & Durat, G. (2020). Psychometricproperties of the Masculine Depression Scale in Turkish male university students. Perspectives in Psychiatric Care, 1–8. https://doi.org/10.1111/ppc.12561

Sorumlu Yazar: 
Bedia Tarsuslu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: