Ergenlerde Karar Verme

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çolakkadıoğlu, O. ( 2012 ). Ergenlerde Karar Verme Ölçeğinin ortaöğretim öğrencileri için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 387-403.

Sorumlu Yazar: 
Oğuzhan Çolakkadıoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 üst boyut, 5 alt boyut ve 30 madde
Karar Vermede Öz-saygı (6 m)
Karar Vermede Başa Çıkma Stilleri (24 m)
İhtiyatlı-seçicilik (6 m)
Panik (6 m)
Sorumluluktan kaçma (6 m)
Umursamazlık (6 m)

Derecelendirme: 
4’lü Likert (0= Benim için hiçbir zaman doğru değil – 3= Benim için her zaman doğru)
İletişim: