Ergenlerde Cinsiyet Eşitliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çeber, E., Demirelöz, M., Nazli, A., Ekşioşlu, A., Mermer, G., Aslan, G., vd. (2009). Ergenlerde Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Research & Development in Nursing, 11(2),5-15.

Sorumlu Yazar: 
Esin Çeber
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: