Hemşire Karar Verme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, Ş., & Akman Yılmaz, A. (2021). Hemşire Karar Verme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 8(3), 407-417. doi:10.54304/SHYD.2021.35693

Sorumlu Yazar: 
Şeyma Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: