İlişkide Karar Verme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tosun, C., Yazıcı, H., & Altun, F. (2017). İlişkide Karar Verme Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 650-668.

Sorumlu Yazar: 
Cansu TOSUN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1.İlişkilerimde ortaya çıkan çatışmalarla etkili bir şekilde baş edebileceğime inanırım.
3.Uzun süreli ve istikrarlı bir ilişkiye sahip olma konusunda kendimden oldukça eminim.
4.Uzun süreli ve istikrarlı bir romantik ilişkiyi sürdürebilmek için gerekli olan becerilere sahibim.
7.Romantik ilişkilerde önemli adımları atıp atmama konusunda bilinçli kararlar vermek önemlidir.
10.Romantik bir ilişkideki tehlike sinyallerini çabucak görebilirim.

Derecelendirme: 
kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum (5) arasında değişen bir derecelendirmeye sahiptir.
İletişim: