Ergenlerde Kontrol Alanı Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gültekin, M. (2003). Ergenlerde kontrol alanı algısı (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: