Akılcı ve Sezgisel Karar Verme Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İme, Y., Kalı-Soyer, M. ve Keskinoğlu, Ş. M.(2020). Akılcı ve Sezgisel Karar Verme Stilleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(Eğitim ve Toplum Özel Sayısı), 5995-6013. http://dx.doi.org/10.26466/opus.720827

Sorumlu Yazar: 
Yakup Ime
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: