Ergenlerde Akran Etkisine Direnç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şafak-Soyaslan, Ö. (2019). Ergenlerde akran etkisine direnme: Türkçe uyarlaması, bağlanma ve reddedilme duyarlılığıyla ilişkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Şafak Soyaslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: