Öğrenci Direnç Davranışı Öğretmen Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sari, M. (2018). Development of a Teacher Scale to Measure Presence and Frequency of Students’ Resistance Behaviours. Universal Journal of Educational Research.6(2), 226-234.

Sorumlu Yazar: 
Mediha Sarı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: