Ergenler İçin Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soylu, Y., Sağkal, A. S. ve Özdemir, Y. (2019). Ergenler için zihinsel dayanıklılık ölçeği: Türkçe uzun ve kısa formun psikometrik özellikleri. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 322-334. doi:10.12984/egeefd.549515

Sorumlu Yazar: 
Yağmur Soylu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: