Ergenler İçin Zorbalık ve Siber Zorbalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özbey, H. (2019). Ergenler için Zorbalık ve Siber Zorbalık Ölçeği (BCS-A): Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Sorumlu Yazar: 
Harun Özbey
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: