Kanserli Çocuklar için Ağrı Dayanıklılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bektas, M., & Kudubes, A. A. (2021). Psychometric characteristics of the Turkish version of the pain flexibility scale for children with cancer. Journal of Pediatric Nursing. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.09.011

Sorumlu Yazar: 
Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: