Ergenler için Takıntılı Mesajlaşma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Adıgüzel, A., Erözkan, A.,& Doğan, U. (2016). Ergenler için Takıntılı Mesajlaşma Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 3(2), 1-13.

Sorumlu Yazar: 
Arca Adıgüzel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: