Ergenler için algılanan beden okuryazarlığı ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A., & Kabak, S. (2021). Perceived Physical Literacy Scale for Adolescents (PPLSA): Validity and reliability study. International Journal of Education & Literacy Studies, 9(1), 159-171. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.1p.159

Sorumlu Yazar: 
Aynur YILMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: