Ergenler için Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özer, A., Gençtanırım Kurt, D., Kizildağ, S., Demirtaş Zorbaz, S., Arıcı Şahin, F., Acar, T. ve Ergene, T. (2016). Ergenler İçin Yeterlik Algısı Ölçeği’nin (YAÖ) geliştirilmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 237-250. doi:10.21031/epod.17205

Sorumlu Yazar: 
Arif Özer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: