Ergenlerde Öz-Denetim Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Harma, M. (2008). The impact of parental control and marital conflict on adolescents’ self-regulation and adjustment (Master’s Thesis). Middle East Technical University, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Harma
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: