Ergenler için Psikolojik Zihinlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uzun, K., Tagay, Ö. ve Karataş, Z. (2020). Ergenler için Psikolojik Zihinlilik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 322-342. doi:10.17860/mersinefd.670101

Sorumlu Yazar: 
Kıvanç Uzun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: