Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gökler, I. (2007). Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği Türkçe formunun uyarlama çalışması: Faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(2), 90-99.

Sorumlu Yazar: 
Ilgın Gökler
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini ölçmek için faktör yapısına ve ölçüt geçerliğine bakılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bilgi, Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı (.93), test-tekrar test tekniği
(.49 (p< 0.01) ), iki yarım güvenirliği (.82 ) ve madde-test korelasyonu ile elde edilmiştir. Ölçeğin her bir maddesinin toplam puanla korelasyonunu hesaplamak amacıyla yapılan madde-test korelasyonu sonucunda, maddelerin toplam puanla ilişkisinin .34 ile .64 arasında değiştiği saptanmıştır.

Arkadaş Desteği (19 m): Arkadaşların tarafından dışlandığını hisseder misin?
Aile Desteği (12 m): Sen ve ailen birbiriniz için çok şey yapar mısınız?
Öğretmen Desteği(10 m): Kendini öğretmenlerine çok yakın hisseder misin?

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: