Ergenler İçin Siber Agresyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ermağan-Çağlar, E., Sanal, Y. ve Üner-Altuntaş, G. E. (2019). Ergenler için Siber Agresyon Ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 11(18), 2019-2039. http://dx.doi.org/10.26466/opus.561150

Sorumlu Yazar: 
Eda Ermağan Çağlar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: