Ergenler İçin Sosyal Dışlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mercan, Ç. S. (2016). Ergenler İçin Sosyal Dışlanma Ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi,132, .175-186.

Sorumlu Yazar: 
Gamze Çare Sertelin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: