Ergenler için Serbest Zaman Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Üstün, Ü. D. 82016). Ergenleri rekreatif faaliyetlere katılmaya motive eden unsurların ciddi serbest zaman perspektifi açısından değerlendirilmesi (Doktora tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Sorumlu Yazar: 
Ümit Doğan Üstün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: