Annelerin Kullandığı Öznel İyi Oluşu Arttırma Stratejileri Ölçeği (1-5 yaş)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A.,& Sapsağlam, Ö. (2018). Development of Subjective Well-Being Increasing Strategies Scale for Children (1-5 Ages) their mothers use. Journal of Education and Training Studies, 6(6), 77-83.

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: