Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği (ESKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, A. ve Tekinsav-Sütcü, S. (2007). Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeğinin (ESKÖ) geçerlilik ve güvenirliliğinin incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(2), 79-89.

Sorumlu Yazar: 
Arzu Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 18 madde
Olumsuz Değerlendirilme Korkusu (7 m):Başkalarının benim için ne düşündüğünden endişelenirim.
Genel Durumlarda Sosyal Kaçınma-Huzursuzluk Duyma (5 m): Bir grup insanla beraberken durgunumdur.
Yeni Durumlarda Sosyal Kaçınma- Huzursuzluk Duyma ( 6 m): Tanımadığım insanların yanında utanırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=iyi bir belirleyici değil – 5= Çok iyi bir belirleyici)
İletişim: