Engellilerde Sosyal Dışlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bucuka, Y. (2020). Engellilerde Sosyal Dışlanma Ölçeği’nin (ESDÖ) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies – Social, 15(5), 2427-2443. https://dx.doi.org/10.47356/TurkishStudies.43181

Sorumlu Yazar: 
Yunus Bucuka
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: