Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özgenel, M., Canpolat, Ö. ve Ekşi, H. (2019). Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, 629–662. doi: 10.15805/addicta.2019.6.3.0086

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Özgenel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: