Ergenler için Kolektif Ahlaki Çözülme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çapan, B. E., & Bakioglu, F. (2016). Adaptation of Collective Moral Disengagement Scale into Turkish Culture for Adolescents. Universal Journal of Educational Research, 4(6), 1452-1457. doi: 10.13189/ujer.2016.040624

Sorumlu Yazar: 
Bahtiyar Eraslan ÇAPAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: