Ergenler için Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, E. (2015). Ergenler için Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 42-51. http://dx.doi.org/ 10.19126/suje.52806

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Çelik
Geçerlik: 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucu ölçeğin Türkçe versiyonunun orijinal yapısına uygun 4 maddeli tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .74 ile .84 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Yapılan güvenirlik analizinde iç tutarlılık katsayısının .81 olduğu görülmüştür. Madde analizi sonucu, ölçeğin maddelerine ilişkin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .56 ile .68 arasında değiştiği bulunmuştur.

4 madde tek boyut
Tehlikeli yerleri keşfetmeyi severim
Korkutucu şeyler yapmayı severim
Kuralları çiğnemek zorunda kalsam bile, yeni ve heyecan verici deneyimleri severim.
Ne yapacağı belli olmayan ve macerayı seven arkadaşları tercih ederim.

Derecelendirme: 
İletişim: