Ergenler İçin Çevrimiçi Duygu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yilmaz, M.B., Orhan, F. & Zeren, S.G. (2021). Adolescent emotion scale for online lessons: A study from Turkey. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10734-6

Sorumlu Yazar: 
M. Betül Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: