Çocuklar İçin Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turan, O. (2020). Çocuklarda bilişsel duygu düzenleme stratejileri farkındalık programının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Sorumlu Yazar: 
Olgun Turan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: