Ergenler İçin Affetme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Asıcı, E. ve Karaca, R. (2018). Ergenler İçin Affetme Ölçeği (EAÖ): Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 13 (11), 205-228.

Sorumlu Yazar: 
Esra Asıcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: