Hizmet Öncesi Öğretmenler için Algılanan Çevrimiçi Risk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dönmez, O., Odabaşı, H. F., Kabakçı Yurdakul, I., Kuzu, A., & Girgin, Ü. (2017). Development of a scale to address perceptions of pre-service teachers regarding online risks for children. Educational Sciences: Theory & Practice, 17:923–943.

Sorumlu Yazar: 
Onur Dönmez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: