Ergen Zaman Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, E., Sahranç, Ü., Kaya, M.,& Turan, M.E. (2017). Adolescent Time Attitude Scale: Adaptation into Turkish. Universal Journal of Educational Research 5(2), 252-257.

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Çelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: