Ergenlik Dönemi Okuma Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2013). Ergenlik Dönemi Okuma Tutumu Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Electronic Turkish Studies, 8(4), 295-311.

Sorumlu Yazar: 
Muhammet Baştuğ
Geçerlik: 

Ölçeğe uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur (χ² = 103.46, sd = 84, RMSEA = .018, NFI = .97, CFI = .99, AGFI = .96, GFI = .97 ve S-RMR = .039).

Güvenirlik: 

Ölçeğin birinci faktörün yük değerlerinin .807-858 aralığında ve α=802 güvenirlik değerine; ikinci faktörün .593-.756 aralığında ve α=690 güvenirlik değerine; üçüncü faktörün .591- .730 aralığında ve α=623 güvenirlik değerine; dördüncü faktörün ise .485-.739 aralığında ve α=606 güvenirlik değerine sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin tamamında α değeri 691 olarak bulunmuştur

15 madde ve 4 alt boyut
Serbest Dijital
Serbest Kağıt
Akademik Kağıt
Akademik Dijital

Derecelendirme: 
6’lı derecelendirme (1 = çok kötü – 6 = çok iyi)
İletişim: