Dil Bilgisi Tutumu Ölçeği (Grammar Attitude Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karasakaloglu, N. (2018). Grammar attitude scale: A study of validity and reliability. International Journal of Progressive Education, 14(5), 14-21.

Sorumlu Yazar: 
Nuri Karasakaloğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: