Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bacanlı, F., Akyol, E.Y., Kaynak, S., & Özhan, M.B. (2018). Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyumu Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 19(2), 389-407. doi: 10.12984/egeefd.396759

Sorumlu Yazar: 
Feride Bacanlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

11 Madde

Derecelendirme: 
6’lı Likert
İletişim: