Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tuncer, M. (2011). Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Electronic Turkish Studies, 6(3,) 2265-1275.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: